Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

STG Mühendislik A.Ş. olarak;

Yurt içinde ve yurt dışında, ileri teknoloji odaklı, yenilikçi, güvenilir, ve stratejik ürünler ortaya koymayı, müşterilerin ihtiyaçlarını kalite, güvenilirlik, maliyet ve zaman yönünden en iyi seviyede karşılayacak ürünler geliştirmeyi ve bu sayede müşteri memnuniyetini sürekli kılarak rekabet gücümüzü arttırmayı,

Kanun, mevzuat, yönetmelikler çerçevesinde ve imzalanan şartnamelere uygun olarak, yüksek standartlarda çalışmayı,

Sağladığımız hizmetlerle ve geliştirdiğimiz ürünlerle “mükemmeliyet merkezi” olma yolunda ilerlemeyi, her seviyede çalışanlarımızın birbirleriyle olan iletişimlerini en üst seviyede tutarak güven ortamının sürekliliğini tesis etmeyi,

Üretim, AR-GE ve iş ilişkilerimizde “sürekli iyileştirme” felsefesine uygun olarak hareket etmeyi, 

Bilgi birikimimizin bütünlüğünü ve gizliliğini en üst seviyede tutmayı, güvenli bir şekilde bilgiye erişim sağlamayı ve oluşabilecek riskleri en doğru şekilde yönetmeyi,

İş sürekliliğini sağlamak için İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni (ISYS) geliştirmeyi, gerekli operasyonel süreçleri sürekli kontrol edip güncelliğini korumayı ve olay/kriz/felaket anında gerekli aksiyonların hızlıca alınmasını sağlamayı taahhüt etmekteyiz.


Bilgi Güvenliği Politikamız

– www.stgm.com.tr web sitesi ve bu internet sitesinde yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ile bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi belirtilmediği sürece STG’ye aittir. Bilgiler, STG’nin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz.

– STG, hiçbir koşulda, içerikte olabilecek hata veya eksikliklerden veya web sitesinde bulunan içeriğin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dahil, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.

– STG web sitesinde, STG’nin veya üçüncü kişilerin hizmetleri hakkında bilgi ve promosyonlar görüntülenebilir. Web sitemizde STG’ye ait olmayan ve faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan diğer web sitelerine yönlendirme yapılabilir. Ziyaretçinin bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret etmesi halinde üçüncü kişilerin kullanımında ve aitliğinde olan bu web sitelerinin politika ve uygulamalarından STG sorumlu değildir.

-Üçüncü taraflara ait bu internet sitelerinde verilen bilgiler, “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadırlar. STG, ziyaretçiye, üçüncü kişiler hakkında olanlar da dahil web sitesinde yer alan bilgiler de dahil, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, açık veya zımni hiçbir garanti vermemektedir.

– Üçüncü taraflara ait bu internet sitelerinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir zarar ve ziyandan, STG ve/veya çalışanları sorumlu olmazlar.

– STG, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içeriği önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.


ÇKT Laboratuvarı Politikamız

STG Mühendislik Stratejik Teknolojiler Geliştirme ve Üretim A.Ş. Çevre Koşulları Test Laboratuvarı olarak bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda;

– Meslekî ve teknik uygulama esasları çerçevesinde izlenebilirliği sağlanmış cihazlar kullanarak ulusal veya uluslararası standartlara göre testleri gerçekleştirmek, güvenilir sonuçlar sunmak,

– Birinci Seviye Laboratuvar olarak akreditasyon kapsamındaki testlerde müşteri şartlarını karşılayabilecek kapasiteyi sağlamak,

– Güvenilir sonuçlar verebilmek ve testleri doğru uygulayabilmek için kalite yönetim sistemi esaslarını etkin bir şekilde uygulamak, yeni ve güncel yönetmelik veya standartları her daim takip ediyor ve uyguluyor olmak,

– TS EN ISO/IEC 17025, ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 ve EN ISO 22301:2019 Standartlarının şartlarını bilen ve uygulayan, dokümantasyonu doğru kullanan, yüksek bilgi birikimine sahip uzman ve güvenilir personel ile hizmet vermek,

– TS EN ISO/IEC 17025 Standardının şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,

Politikamızdır.


Çevre Politikamız

STG MÜHENDİSLİK A.Ş. olarak;

“Doğaya saygı” ilkesinden hareketle, kirlenmeyi kaynağında önlemeyi ilk amaç olarak gözeterek atıkları kontrol altında tutmayı, bütün faaliyetlerin çevresel etkisini minimuma indirmeyi,

Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesine katkı sağlayacağımızı ve doğal kaynakları korumanın yollarını arayacağımızı

Üst Yönetim’in liderliğinde doğal çevremizi korumaya ve kirliliği önlemeye odaklanarak, her düzeyde çalışanın katkısıyla çevre performansını “sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi” taahhüt etmekteyiz.


Etik İlkeler

İş Etiği Kuralları, bütün yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve uygulamaları tanımlar. Bu kurallar ile STG yönetici ve çalışanlarının yüksek standartlarda davranış sergilemeleri, davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olmaları, STG ailesinin tüm bireylerinin en doğru yöntemleri kullanmaları hedeflenir. Karşı karşıya kalınan, sorunun çözümünün net olmadığı alanlarda; zamanında, doğru ve sürdürülebilir kararlar alınması beklenir.

Detaylı STG Etik İlkelerine erişmek için buraya tıklayınız .


İnsan Kaynakları Politikamız

 STG, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kendisine rehber almakta ve faaliyet gösterdiği tüm alanlarda paydaşlarına karşı insan haklarına saygılı bir anlayış benimsemektedir. Çalışanlarına pozitif ve profesyonel bir çalışma ortamı sunmak ve bunu sürdürmek STG’nin temel prensibidir. Detaylı İnsan Kaynakları Politikasına erişmek için buraya tıklayınız .

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız

Kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikamız ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.