Değerlerimiz

Sürekli Gelişim

STG, tüm mühendislik faaliyetlerinin merkezine sürekli gelişme anlayışını koyarak geleceğe odaklanır. AR-GE faaliyetleri dahil olmak üzere temel yaklaşımımız “zamanı yakalamak ve geleceği kurgulamaktır.” Sürekli gelişme anlayışımız STG’nin dinamizminin kaynağı olarak görülür.

Türkiye’ye Hizmet: STG’nın varlık sebebi, Türkiye’nin gelişmesine ve güçlenmesine kendi faaliyet alanı üzerinden doğru katkı sağlamaktır. Tüm tasarım, üretim, doğrulama ve geliştirme faaliyetlerimizin temelinde Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine hizmet etme gayesi vardır.

Gerçek Dayanışma: STG, faaliyetlerinin her aşamasında tüm çalışanlarını, müşterilerini ve aynı ekosistemi paylaştığı unsurları “birlikte ilerlenmesi” gereken paydaşlar olarak görür. Dayanışmacı bir anlayışla çalışanlarının, müşterilerinin ve diğer paydaşlarının gelişmesini, büyümesini, nitelik kazanmasını hedefler.


Yetkinliklerimiz

İletişim

Her durumda dayanışma ve birlikteliğin gücüne inanırız. Birbirimizin hakkını korur, cesaretlendirir ve takdir ederiz. Bilgi ve deneyimi paylaşır, farklılıklara saygı gösterir ve bununla sinerji yaratırız.

Sonuç Odaklılık

Sürekli oğrenir. Kişisel gelişimimizin sorumluluğunu alırız. Geri bildirimin gelişim yolundaki önemini biliriz. Potansiyelimizi zorlayıcı hedefler ile geliştirir ve sonuca ulaşırız.

Kendini Geliştirme, Değişime Ve Yeniliklere Açık Olma

Rutini sorgular, yeni fikirler üretir, yaratıcı çözümleri destekleriz. Hata yapmaktan korkmaz, onları öğrenme fırsatı olarak görürüz. Farklı fikirlerle büyür, dünyadaki yenilikçi yaklaşımları işimize yansıtırız.

Kalite ve Müşteri Odaklılık

Süreçlere uygun çalışır, onları iyileştirmenin yollarını ararız. Kaynaklarımızı verimli kullanır, paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılarız. İşimizin izlenebilir ve tekrar edilebilir olmasına özen gösteririz.

Planlama

Açık net ve şeffaf iletişime değer veririz. Kaynak planlamamızı yapar hedefe odaklanırız. Verdiğimiz sözleri tutar, işleri zamanında teslim ederiz.