Sistem Mühendisliği Çözümleri

Sistem Mühendisliği disiplini içerisinde, uzmanlık alanlarımızda müşterilerimizin ihtiyaç duydukları çözümler geliştirilmektedir. Bu kapsamda gereksinimlerin belirlenmesinden saha testlerine kadar müşterinin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışılmakta ve destek verilmektedir. Sistem mühendisliği süreçlerinin işletilmesinde standartlar baz alınarak, müşteri isterlerinin sağlanması için oluşturulan çözümler kalite yönetim süreci çerçevesinde gerçekleşir ve doğrulanır. Temel odak noktası gereksinimlerin doğru belirlenmesi, üretilen çözümün gereksinimlere uygun olması, belirlenen takvim içerisinde, maliyet etkin ve kapsam dahilinde çözüm üretilmesidir.

Sistem Mühendisliği Süreçlerinin Yürütülmesi;

 • Gereksinim yönetimi / Konsept operasyon planının analiz edilmesi
 • Gereksinimlerin Sistem / Alt Sistem için kırılması, iş kırılım yapısının ve iş paketlerinin oluşturulması
 • Sistem Mühendisliği Yönetim Planı (SMYP) hazırlanması ve gözden geçirilmesi. Bu kapsamda risk planı, emniyet planı, konfigürasyon yönetim planının SMYP ve PYP ile beraber ortaya konması.
 • Sistem / Alt Sistem mimarisinin (fonksiyonlar, arayüzler, durum ve modlar) tanımlanması; donanım, mekanik, yazılım v.b. kırımlarının yapılması ve gözden geçirilmesi
 • Özel sistem mühendisliği faaliyetleri, güvenilirlik ve emniyet analizlerinin (RMST analizleri, FHA, PSSA, SSA faaliyetleri ve FTA, FMEA / FMECA) gerçekleştirilmesi.
 • ARP4761 ve ARP4754A kapsamında Aviyonik sistem mühendisliği çalışmalarının yapılması
 • Ön tasarım ve gözden geçirme
 • Ayrıntılı tasarım ve gözden geçirme
 • Test hazırlıklarının yapılması ve gözden geçirilmesi
 • Fonksiyonel/fiziksel konfigürasyonların değerlendirilmesi
 • Sistem geçerleme gözden geçirme
 • Entegrasyon ve saha testlerinde rol alınması
 • Ürün yaşam döngüsü içinde entegre lojistik faaliyetlerinde destek

Mekanik Tasarım Çözümleri

Mekanik tasarım kapsamında modelleme, analiz ve doğrulama çalışmaları müşteri gereksinimleri doğrultusunda yapılmaktadır. Dayanıklı, güvenilir, hafif ve optimize edilmiş yapısal ürünlerin tasarımı için gerek analitik yaklaşımlar gerekse sonlu elemanlar analizleri ile hızlı çözümler sunulabilmektedir. Statik, dinamik, titreşim, mekanik şok analizleri, sıcaklık dağılımı, soğutma sistemi ve akışkanlar mekaniği çözümleri konvansiyonel ve özel malzemeler için yapılabilmektedir. Ürünlerin kullanıcı arayüzlerinin tasarımında; kullanım kolaylığı, insan hatasının minimize edilmesi ve iş yükünün azaltılması gibi insan faktörleri yaklaşımları gözetilmekte olup tasarımdan nihai ürüne kadar tüm süreçlerde STG’nin ergonomik alanındaki uzmanlığı Öne çıkarılmaktadır.

Tasarım Kabiliyetleri;

 • Mekanik Tasarım ve Modelleme
 • Yapısal Analizler
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Isıl Analizler
 • Bilgisayar Destekli Tasarım Programları (Siemens NX, Solidworks, Catia)
 • Sonlu Elemanlar Analizi Programları (Simcenter 3D Nastran, FLOEFD)
 • Test Fikstürü Tasarımı
 • Test ve Analiz Korelasyonu
 • Endüstriyel Tasarım
 • Ergonomi
 • İnsan Makine Arayüzü Tasarımı

Mekanik Üretim Çözümleri

Mekanik üretim kapsamında, uzman üretim kadrosu, teknolojik yeniliklerle donanmış modern makine parkı ile müşteri memnuniyetini hedefleyen etkin kalite yönetim sistemiyle hassas mekanik üretim hizmeti verilmektedir. Hassas toleranslara ve yüksek yüzey kalitesine sahip olan ürünlere, bilgisayar destekli imalat ve analiz programları kullanılarak, yurt içi/yurt dışı askeri standartlara uygun prototip üretim ya da seri üretim çözümleri sunulmaktadır.

 • Bilgisayar Destekli İmalat Programı (Siemens NX-CAM)
 • Bilgisayar Destekli İmalat Analiz Programı (Vericut)
 • Hassas Mekanik Üretim
 • Kalite Kontrol (CMM ölçüm, video ölçüm, yüzey pürüzlülük kontrolü, dijital mihengir)
 • Fikstür Tasarımı
 • Bilgisayar Destekli Tasarım Programı (Siemens NX, Solidworks, Catia)
 • Yüzey iyileştirme (Tesviye, sulu kumlama, vibrasyonlu çapak alma vb.)
 • Lazer Markalama, serigrafi
 • Mekanik Montaj

Elektronik Tasarım Çözümleri

Elektronik tasarım kapsamında şematik ve BDK tasarım faaliyetleri sistem gereksinimlerini karşılayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Konsept devre tasarımından BDK tasarımına kadar gerekli noktalarda PSpice simülasyonları, Signal Integrity analizleri vb. yöntemler kullanılarak tasarım hatalarını en aza indirmek hedeflenmektedir. Donanım mimarisine uygun olarak güç kartları, arayüz kartları, işlemci kartları ve anakartlar tasarlanabilmektedir. Rigid, flex veya rigid-flex formlarda tasarlanan baskı devre kartlarında ihtiyaca göre çok katlı yapılar ve mikro-via teknolojileri kullanılabilmektedir.

Tasarım Kabiliyetleri;

 • Mikro-denetleyici / gömülü sistem tasarımı
 • Seri haberleşme arayüzleri (CAN, Ethernet, RS422/485/232 vb.)
 • DC/DC Güç Çevirimi
 • MIL-STD-1275 ve MIL-STD-704 uyumlu koruma devreleri
 • MIL-STD-461 uyumlu filtreleme
 • Analog sinyal işleme ve arayüz tasarımı
 • Yüksek hızlı, çok katlı BDK tasarımı

Yazılım Çözümleri

Gömülü Yazılım Geliştirme

 • Sistem inceleme ve kavramsal çözüm oluşturma
 • Gereksinimleri oluşturma, detaylandırma
 • Maliyet analizi ve hedef işlemci platformu belirleme
 • C/C++ dillerinde gömülü yazılım tasarımı
 • Modüler tasarım prensiplerinin uygulanması
 • Modül test yazılımları, statik kod analizi
 • Cihaz entegrasyon çalışmaları
 • Sistem entegrasyon çalışmaları
 • STM32, MSP430, iMX6, iMX8 işlemci ailelerinde çalışma
 • İşletim sistemi olmadan veya embedded linux, gerçek zamanlı işletim sistemlerinde çalışma

Uygulama Yazılımı Geliştirme

Müşteri ihtiyaçlarına göre farklı platformlarda ve programlama dillerinde uygulama yazılımları geliştirilmektedir.

 • Test yazılımları
 • Endüstriyel otomasyon yazılımları
 • Önyüz, Arkayüz web yazılımları

Sayısal Tasarım ve Doğrulama Çözümleri

 • Sistem inceleme ve kavramsal çözüm oluşturma
 • Gereksinimleri oluşturma, detaylandırma
 • Maliyet analizi ve hedef FPGA üreticisi ve modeli belirleme
 • VHDL, Verilog, SystemVerilog dillerinde RTL tasarım geliştirme
 • Modüler tasarım prensiplerinin uygulanması
 • Modül test simulasyonları, statik kod analizi ve kural setlerinin uygulanması
 • Modelsim, Vivado, Quartus, Libero vs. gibi geliştirici araçları ile çalışma
 • Gelişmiş doğrulama yöntemleri (kod kapsama, gereksinim tabanlı doğrulama, yönlendirilmiş testler) ile tasarım doğrulama.
 • Aviyonik sertifikasyon (AMC 20-152A, DO-254) süreçlerine uygun olarak tasarım geliştirme